Wielojęzyczność to szczególny skarb …

Dwu- lub wielojęzyczność jest chlebem powszednim wielu ludzi w Europie. Świadomie praktykowana wielojęzyczność to element, który wzbogaca życie danego człowieka i poszerza jego horyzonty. Wielojęzyczni często „budoją mosty“ między kulturami, ponieważ znają z własnego doświadczenia perspektywy i poglądy, które mogą przybliżyć innym.

Dla dzieci, które wzrastają w wielojęzycznym otoczeniu, np. w rodzinach mieszanych, ta wielojęzyczność jest rzeczą oczywistą, bo jest to tylko jeden z wielu naturalnych mechanizmów dopasowywania się do otoczenia. W ludzkim mózgu zakorzenione są wszelkie potrzebne struktury potrzebne do wykształcenia takich umiejętności. Im wcześniej ten mechanizm zostanie uaktywniony, tym łatwiej te umiejętności mają szansę się rozwinąć – potwierdzają to wszystkie badania naukowe.

Tu poszerzenie tematu o aspekty:
Warto poczytać o dwujęzyczności... (PDF)