Nauka języka polskiego i zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie „Die Brücke“ e.V. oferuje naukę języka polskiego jako ojczystego oraz zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin polskojęzycznych i wielojęzycznych, jeśli jednym z języków używanych w rodzinie jest język polski.

W grupach rówieśników dzieci i młodzież pielęgnują i poszerzają znajomość języka. Stwarzamy warunki, w których dzieci są motywowane do prowadzenia rozmów w języku polskim. Dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczą w zajęciach z elementami plastyki, muzyki i ruchu. Pierwszoklasiści zajmują się tekstami pisanymi i mówionymi w języku polskim. Uczniowie różnych grup wiekowych poznają polską kulturę i historię dzięki wypracowanym już umiejętnościom czytania i pisania po polsku.

Celem zajęć jest to, aby język polski stał się dla uczestników językiem, w którym można się śmiać, bawić, przyjaźnić, nawiązywać kontakty z osobami spoza ścisłego kręgu rodziny. Jest to doświadczenie, którego często brakuje dzieciom i młodzieży żyjącym na dłużej lub na stałe za granicą. Dzieci wielojęzyczne uczestnicząc w zajęciach grupowych uczą się doceniać wartość własnych umiejętności w tej dziedzinie i cieszyć się nimi.

Głosy nauczycieli (PDF)
Głosy rodziców (PDF)

O szczegółach organizacyjnych, dniach, godzinach i miejscach zajęć informujemy zainteresowanych rodziców telefonicznie. Prosimy o kontakt!