Historia stowarzyszenia „Die Brücke” (=„Most”) z Darmstadt

Historia powstania „Die Brücke” sięga roku 1998. Przyjazny klimat w dziedzinie stosunków polsko-niemieckich, perspektywa przystąpienia Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego i ogólna aktywizacja środowisk polonijnych stworzyły podstawę do powołania polsko-niemieckiej organizacji o charakterze kulturalno-oświatowym, kierującej swój program do dzieci i młodzieży. Pomysłodawczynią i „matką chrzestną” projektu była Lucyna Busuleanu (obecnie Mitorska), absolwentka wydziału pedagogiki społecznej w Ewangelickiej Wyższej Szkole Zawodowej w Darmstadt. Do inicjatywy dołączyły Lucyna Simon i Dorota Mondry oraz kilkoro zaangażowanych znajomych. Przy pomocy zaprzyjaźnionego prawnika spisano statut i w styczniu 1999 roku organizacja pod nazwą Deutsch-Polnischer Verein „Die Brücke” e.V. (= Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Most”) została zarejestrowana.

Celem podstawowym stowarzyszenia było dotarcie do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z propozycją nauki języka polskiego, poznania polskiej kultury i tradycji oraz pielęgnowania i prezentowania wartości wywodzących się z kraju pochodzenia rodziców. Następnym założeniem było ukazanie Polski jako kraju o ciekawej historii i dynamicznych perspektywach rozwoju, zamieszkałego przez przyjaznych i ciekawych ludzi, którzy chcą budować „mosty” ponad podziałami i uprzedzeniami.

W zarysie programowym stworzonym w 1999 roku zawarto plan regularnych, cotygodniowych zajęć z języka polskiego, wspieranie dwujęzyczności w rodzinie, organizowanie imprez kulturalnych i włączanie się do imprez organizowanych przez miasto Darmstadt, organizowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieży oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami polonijnymi i młodzieżowymi.